Download Story.

close

Oblivious in Lust

Written By: Iminpainsendhelp       |       Story Status: In-Progress
Posted By:
iminpainsendhelp

Spencer Lesseter la Vaile met Athena Montrahe sa isa sa mga masquerade themed parties na dinaluhan niya , sa unang pag silay niya sa kagandahan ng dalaga ay kaagad siyang napa amo ng inosente nitong mukha na para bang kahit ang langgam na masakit kung kumagat ay hindi mapatay.

He , then noticed something really really strange sa dalaga lalo na sa panahon ngayon , she’s so fvcking innocent and he finds it cute. He never thought that a day would come that a simple kiss would sent havoc to his system , And at that very moment , he wanted more from her.

And he would happily accept any thing she could offer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9