Download Story.

close

MAGNET: A BL Story by Xross Kyuuketsuki

Written By: xrosskyuuketsuki       |       Story Status: Completed
Posted By:
xrosskyuuketsuki

Kaya mo ba’ng patusin ang matalik mong kaibigan? Eto ang problema ng binatang si Yuuto Hisagi, 18 years old, sa kanyang bestfriend na si Kiyoteru Kaneshiro – ang baseball hero at campus heart throb. Nang dumating sila sa puntong nakakadama na sila ng “crush” o “love”, kailangan nang pumili ni Yuu kung puso ba o kaibigan. Ano kaya ang mananaig? Ang nararamdaman ni Yuu o ang friendship niya kay Kiyo?
(WARNING: SOME PARTS OF THE STORY MAY CONTAIN WORDS NOT SUITABLE FOR VERY YOUNG [AND SOME HYPOCRITICAL] READERS. IF YOU’RE NOT READY FOR IT, THEN DO NOT PROCEED TO READ THIS STORY!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25