Download Story.

close

Destined

Written By: KayleneSJ       |       Story Status: Completed
Posted By:
KayleneSJ

 

Destined

 

 

“Hindi ako ang kasintahan mo.” Tukoy ni Tristan sa kapatid nang ialok nya ang sarili.

     “Alam ko.  At hindi ko gagawin kung ikaw sya.”

     “So, my stepbrother’s wife to be is promiscuous.” Nanunuyang wika nito.

     “Ito na ang pagkakataon mong makaganti, wouldn’t you take this chance?”  Pilit nyang nilakasan ang loob sa kabila ng disgustong nakikita sa mukha nito.

     Ilang sandali itong hindi sumagot at nais na nyang umatras mula sa matinding kahihiyan. 

     “Why not…” he finally said and claimed her lips in a punishing kiss.

 

Bago  ang kasal nina Lena at Angelo ay ipinasya ni Lena na ipagkaloob ang sarili sa kinamumuhiang stepbrother ng nobyo.  Prim and proper Lena, ano ang maaring nagtulak sa kanya?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14